A K T U A L N O Ś C I

O NAS w GAZECIE NGO
KONKURS NA LOGO- NOWY TERMIN
PODZIĘKOWANIA

    Zarząd Stowarzyszenia „Wzgórze nadziei” składa serdeczne podziękowania:
Panu płk. SG Andrzejowi Kamińskiemu Komendantowi Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim i Panu Markowi Cebuli Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego za pomoc i zaangażowanie w organizację zbiórki upominków z okazji Dnia Dziecka dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim. Dzięki przekazanym darom każdy uczeń placówki otrzymał prezent z tej okazji.
    Zarząd Stowarzyszenia dziękuje także wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację imprezy z okazji Dnia Dziecka i pomogły przy jej realizacji: Panu ppłk. Jarosławowi Szczypiorskiemu Dowódcy JW 3137 w Krośnie Odrzańskim, Pracownikom Klubu 5 batalionu saperów, Pani Grażynie Piętce Komendantowi Środowiskowego Hufca Pracy oraz wolontariuszom, Panu Dariuszowi Janickiemu Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Maszewie. Dzięki wsparciu wszystkich osób uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych mogli wspaniale i z uśmiechem spędzić czas w dniu swojego święta.

szkola

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO


REALIZOWANE PROJEKTY 2013