KOŁO ARTYSTYCZNE SP

    Koło artystyczne powołane z inicjatywy rodziców, nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej- p.A.Łęckiej oraz samych uczniów w Zespole Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim skupia dzieci uczące się w niższych klasach szkoły podstawowej.
    W zajęciach uczestniczą zarówno uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, jak i umiarkowanym. Skład zespołu nie jest duży, lecz względnie stały- w zajęciach każdorazowo uczestniczy do 8 uczniów.
    Najbliższą formą aktywności dla dzieci w młodszym wieku szkolnym jest zabawa. Poprzez zabawę „w udawanie”- w teatr dzieci obserwują i uczą się wypełniania określonych ról społecznych i chłoną wartości cenne w relacjach międzyludzkich. Teatr dziecięcy uruchamia najbardziej skuteczną metodę – uczenie się przez przeżywanie. Spełnia wiele funkcji dydaktycznych, wychowawczych i terapeutycznych. Dzieci zdobywają wiedzę w atrakcyjny sposób, uczą się odpowiedzialności, empatii i tolerancji. Mają okazję zaprezentować swoje umiejętności, uwierzyć w siebie. Udział w spektaklu wiąże się także z przełamaniem wstydu i nieśmiałości, a oczekiwanie na swoje wejście uczy cierpliwości i skupienia.
    Występy przed publicznością integrują najbliższe środowisko, uczą wzajemnej akceptacji i docenienia wysiłków dzieci.
    Główne cele zajęć to:
- wspomaganie rozwoju uczniów,
- dokonywanie w nich pozytywnych zmian,
- uwrażliwianie uczniów na potrzeby otaczającego świata,
- uczestnictwo w życiu kulturalnym szkoły i środowiska.

    Zajęcia koła artystycznego mają atrakcyjną formę, więc są bardzo lubiane przez uczniów. Podczas zajęć uczniowie mieli okazję pracować na tekstach literatury dziecięcej (wiersze J.Brzechwy, J.Tuwima, baśnie Ch.Perrault, H.Ch.Andersena, bajki i legendy polskie), uczyć się określonych ról na pamięć, opracowywać układ choreograficzny, przygotowywać elementy scenografii oraz pracować z lalką (kukiełki, pacynki).
    Dzięki dotacji z projektu UE szkoła pozyskała wiele pomocy dydaktycznych (lalki: pacynki, warzywa, instrumenty muzyczne, kamera wideo), które będą wykorzystywane w realizacji dalszych zajęć.
tekst: A.Łęcka
samorzad samorzad samorzad samorzad