Międzynarodowy Dzień Bezpiecznego Internetu 2016
– 09.02.2016 r.

    9 lutego obchodzony jest „Międzynarodowy Dzień Bezpiecznego Internetu”, w którym nasza szkoła corocznie bierze udział, ale do tej pory miała ona zasięg wewnątrzszkolny.
    Koordynatorem akcji jest Pani Magdalena Rycerz– nauczyciel informatyki.
W dniach 8-10 lutego w naszej szkole odbywały się liczne akcje promujące ten dzień, min.:
- happening „Droga do bezpiecznego Internetu” (9 lutego - wtorek), w trakcie którego rozdawane były ulotki na temat bezpiecznego poruszania się w sieci,
- klasa I Gimnazjum przygotowała ulotki oraz prezentację multimedialną na lekcjach informatyki,
- klasa IV-VI SP przygotowała gazetkę ścienną pt. „Bezpieczny Internet” z bezpieczeństwem i zagrożeniami internetowymi.
    Ta akcja ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

Wszystkich uczniów, rodziców oraz nauczycieli zachęcamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi na stronach internetowych:

http://www.saferinternet.pl/pl/dzien-bezpiecznego-internetu
http://www.saferinternet.pl/pl/mapa-inicjatyw
http://www.saferinternet.pl/pl/materialy-dbi-do-pobrania
https://dyzurnet.pl/partnerzy.html

Magdalena Rycerz

szkola szkola
    Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu „Safer Internet”. DBI 2013 zostało objęte honorowym patronatem przez Krystynę Szumilas, minister edukacji narodowej. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange.
    W naszej szkole co roku obchodzimy DBI i prowadzimy działania na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych oraz nagłaśniamy tematykę dotyczącej bezpieczeństwa online. Prelekcje odbywają się na zajęciach komputerowych, rozwiązujemy testy, wykonujemy plakaty graficzne oraz oglądamy filmy i kreskówki nt bezpieczeństwa w sieci.
szkola