PROJEKT: "AKADEMIA MŁODEGO CERAMIKA"


szkola


    Stowarzyszenie „Wzgórze nadziei”, działające przy Zespole Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim będzie realizowało projekt: „Akademia młodego ceramika”, dofinansowany przez Fundację Bank Dziecięcych Uśmiechów działającą przy Banku Zachodnim WBK. Głównym celem projektu jest przeprowadzenie zajęć ceramicznych w formie warsztatów dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim.
    Celem projektu jest również rozwijanie uzdolnień i zainteresowań twórczych dzieci poprzez poznanie nowych technik plastycznych, poszczególnych etapów procesu wytwórczego gliny (przygotowanie, formowanie, suszenie, wypalanie, zdobienie), uczenie się spędzania wolnego czasu w sposób aktywny, kształtowanie wrażliwości na piękno i estetykę.
    Projektodawca planuje osiągnąć powyższe cele poprzez warsztaty ceramiczne, które będą się odbywały raz w miesiącu, od września 2013 r. do marca 2014 r. oraz wystawę prac w środowisku szkolnym i lokalnym. Jednym z podstawowych założeń projektu jest działalność terapeutyczna.I ZAJĘCIA WARSZTATOWE-25.09.2013r.
ceramika ceramika
..: do góry :
II ZAJĘCIA WARSZTATOWE-16.10.2013r.
ceramika ceramika
..: do góry :III ZAJĘCIA WARSZTATOWE-27.11.2013r.
ceramika ceramika
..: do góry :IV ZAJĘCIA WARSZTATOWE-11.12.2013r.
ceramika ceramika
..: do góry :WYSTAWA PRAC


    14.12.2013r. podczas Wigilii Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, zorganizowana została wystawa prac uczestników projektu „Akademia młodego ceramika” dofinansowanego przez Fundację Bank Dziecięcych Uśmiechów działającą przy Banku Zachodnim WBK. W organizację wystawy włączyli się wolontariusze Stowarzyszenia „Wzgórze nadziei” Na wystawie można było obejrzeć prace z warsztatów ceramicznych jakie odbyły się w ramach projektu w Zespole Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim. Zaprezentowane prace w środowisku lokalnym utwierdziły uczestników warsztatów w przekonaniu, że to co tworzą jest podziwiane i doceniane przez innych. Świadczą o tym słowa uznania osób, które odwiedzały stoisko z prezentowanymi pracami.

ceramika
..: do góry :V ZAJĘCIA WARSZTATOWE-15.01.2014r.
ceramika ceramika
..: do góry :VI ZAJĘCIA WARSZTATOWE-26.02.2014r.
ceramika ceramika
..: do góry :VII ZAJĘCIA WARSZTATOWE W PRACOWNI SZTUKI UŻYTKOWEJ I EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ "de-co" w Zielonej Górze-26.03.2014r.
ceramika ceramika
..: do góry :


WYSTAWY


    Realizując kolejne działania w ramach Projektu „Akademia młodego ceramika”, dofinansowanego przez Fundację Bank Dziecięcych Uśmiechów działającą przy Banku Zachodnim WBK, zorganizowano wystawy prac wykonanych przez uczniów podczas warsztatów ceramicznych. Uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swojej twórczości: podczas imprezy lokalnej jaką była: Wigilia Miejska w Krośnie Odrzańskim, kiermasz Wielkanocny zorganizowany w Galerii Horex, zebranie rodziców w Zespole Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim, Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim.

ceramika ceramika ceramika
..: do góry :