Dane Stowarzyszenia


Stowarzyszenie „Wzgórze nadziei”
ul. Poznańska 88
66-600 Krosno Odrzańskie
woj. lubuskie

KRS: 0000444788
NIP: 9261670951
REGON: 081102565
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Krośnie Odrzańskim
numer rachunku bankowego: 18203000451110000002590360
Za wszelką pomoc dziękujemy!
Zarząd Stowarzyszenia