KOŁO EKOLOGICZNE


    W ramach zajęć pozalekcyjnych P. Albin Piątas- nauczyciel przyrody prowadzi koło ekologiczne. Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu w środy na 1 lekcji. Uczestniczy w nich 2 uczniów. Nadrzędnym celem tych zajęć jest skuteczne i efektywne kształtowanie postaw dzieci zgodnych z edukacją przyrodniczo – ekologiczną, a w szczególności
• wdrażanie do umiejętnego rozpoznawania i tłumaczenia zależności występujących w środowisku przyrodniczym
• zapoznanie uczniów z zależnościami zachodzącymi między działalnością człowieka, a przyrodą
• kształtowanie proekologicznych postaw wśród uczniów
• dostrzeganie piękna otaczającej przyrody
• budzenie świadomości ekologicznej
• wdrażanie do ekologicznego trybu życia.
    Na zajęciach kółka dzieci podejmują liczne działania:
1. Realizują blok tematyczny o lesie: wykonują plakat przedstawiający warstwową budowę lasu, prezentowały wyszukiwane w różnych źródłach informacje i ciekawostki o zwierzętach leśnych.
2. Rozwiązują różne łamigłówki i krzyżówki przyrodnicze.
3. Dokarmiają ptaki w ogrodzie szkolnym.
4.Tworzą kodeks zachowani w lesie.
5.Wykonują własny „Album o lesie”.
    Tekst i zdjęcia: Albin Piątas

szkola szkola

szkola