KOŁO FIZYCZNO - CHEMICZNE


    W ramach zajęć pozalekcyjnych pan Albin Piątas prowadzi koło fizyczno-chemiczne. Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu w środę na 7 lekcji. Uczestniczy w nich 4 uczniów. Nadrzędnym celem tych zajęć jest skuteczne i efektywne kształtowanie postaw dzieci zgodnych z edukacją przyrodniczo, a w szczególności:
-poznanie ciekawych doświadczeń możliwych do przeprowadzenia w warunkach szkolnych,
-zapoznanie się z różnymi substancjami chemicznymi, poznanie zasad bezpieczeństwa wymaganych w czasie eksperymentów chemicznych,
-utrwalenie zasad korzystania z materiałów zawartych w sieci z uwzględnieniem praw autorskich.
    Na zajęciach kółka dzieci podejmują liczne działania.
Odbywają się zajęcia w pracowni z tablicą interaktywną, gdzie wspólnie oglądamy filmy i doświadczenia zamieszczone w intrenecie. Na zajęciach zajęcia w pracowni fizyczno-chemicznej wybieramy sprzęt i szkło oraz odczynniki potrzebne do przeprowadzenia eksperymentów. Zajmujemy się również szczegółowym dopracowaniem instrukcji i sposobów wykonania doświadczeń. Rezultatem zajęć jest opracowanie instrukcji czterech najbardziej interesujących doświadczeń:
1. Doświadczenie 1. – Węże Faraona
2. Doświadczenie2. – Pasta do zębów dla słonia
3. Doświadczenie 3 – Wulkan chemiczny
4. Doświadczenie 4 - Lokomotywa
    Uczniowie podzieleni na grupy i zaopatrzeni w fartuchy, okulary ochronne, niezbędny sprzęt i odczynniki uczą się wykonywania doświadczeń. Rola nauczyciela polega na nadzorowaniu pracy uczniów i czuwaniu nad tym, aby pracowali bezpiecznie z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów w kontaktach z substancjami chemicznymi. Nauczyciel służy radą i pomocą zwłaszcza w tych trudniejszych momentach, gdy trzeba zachować szczególną ostrożność, przy przelewaniu kwasów, ich rozcieńczaniu lub podpalaniu niektórych substancji. Dzieci aktywnie i chętnie biorą udział w zajęciach i wykorzystują atrakcyjne pomoce naukowe.
    Tekst i zdjęcia: Albin Piątas

szkola szkola