plakat

Plakat

    Nasza szkoła otrzymała dotację w konkursie "Działaj lokalnie" na rzecz fundacji Collegium Polonicum w Słubicach.
Kwota dotacji: 2620 zł.
Koordynator: Magdalena Rycerz, Emilia Muchowska.
Termin realizacji: jesień 2010 r.
    Projekt ma na celu umożliwienie udziału osobom niepełnosprawnym w zajęciach profilaktyczno – terapeutycznych w postaci hipoterapii oraz wspomaganie leczenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez rozwijanie form terapeutycznych z udziałem zwierząt. Są to wszelkiego rodzaju działania mające na celu przywracanie zdrowia i usprawnianie przy pomocy konia i jazdy konnej osób: po przebytych chorobach zostawiających trwałe ślady w sprawności fizycznej i w życiu psychicznym, niepełnosprawnych intelektualnie, z deficytami rozwojowymi, z uszkodzeniami analizatorów wzroku i słuchu i niedostosowanych społecznie.


: GALERIA z 08.09.2010 r. Projekt: "Hej Koniku!" :
:
GALERIA z 15.09.2010 r. Projekt: "Hej Koniku!" wyjazd II:
:
GALERIA z 22.09.2010 r. Projekt: "Hej Koniku!" wyjazd III:
:
GALERIA z 29.09.2010 r. Projekt: "Hej Koniku!" wyjazd IV:
:
GALERIA z 06.10.2010 r. Projekt: "Hej Koniku!" wyjazd V :
:
GALERIA z 13.10.2010 r. Projekt: "Hej Koniku!" wyjazd VI :
:
GALERIA z 14.10.2010 r. Projekt: "Hej Koniku!" występ gości z Rzepina :
:
GALERIA z 20.10.2010 r. Projekt: "Hej Koniku!" wyjazd VII- ostatni :


hipoterapia hipoterapia
hipoterapia hipoterapia hipoterapia
hipoterapia hipoterapia hipoterapia hipoterapia
hipoterapia hipoterapia hipoterapia hipoterapia
hipoterapia hipoterapia
hipoterapia hipoterapia hipoterapia
hipoterapia hipoterapia
hipoterapia hipoterapia hipoterapia
hipoterapia hipoterapia hipoterapia hipoterapia
hipoterapia hipoterapia hipoterapia hipoterapia
hipoterapia hipoterapia hipoterapia
hipoterapia hipoterapia hipoterapia hipoterapia
    Zespół Celtic Dance oraz Kuba Borowiec z Rzepina wystąpili 14 października 2010r na XX- leciu Zespołu Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim, na wystepy przyjechali z Panią Wiolettą Nowak. Całość miała miejsce na Zamku Piastowskim w Krośnie Odrzańskim.
występy występy występy wystepy
hipoterapia hipoterapia hipoterapia hipoterapia
hipoterapia hipoterapia hipoterapia hipoterapia
hipoterapia hipoterapia hipoterapia