Od roku szkolnego 2011/2012 w naszej szkole realizowany jest program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej „Nie pal przy mnie, proszę”.
    Realizatorami programu jest pedagog szkolny p. Marzena Debert oraz pielęgniarka p. Teresa Jasiulewicz.
    Program ten stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji i realizowanych w szerokim partnerstwie lokalnym.
    Program realizowany jest metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci. Zostały w nim zawarte uporządkowane treści dotyczące zdrowia. Ma on charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Cele szczegółowe: - uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia,
- kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie,
- uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia,
- uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem,
- wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.


    Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych o następujących tytułach:
    1. Co to jest zdrowie?
    2. Od czego zależy nasze zdrowie?
    3. Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
    4. Co robić, gdy moje życie jest zagrożone?
    5. Nie pal przy mnie, proszę!