: Szkolne koło PCK :
: „Nakręć się na pomaganie” :
: Uśmiechnij się z PCK :
: Konkursy „Wszystko o zdrowiu” :
: Zbieramy nakrętki :
: Prace plastyczne PCK :

Opiekunem Szkolnego Koła PCK jest pani Jolanta Świtacz


Szkolne Koło PCK prowadzi w szkole swoją działalność już od wielu lat. Celem SK PCK jest propagowanie wśród uczniów wiedzy prozdrowotnej, szerzenie zdrowego i higienicznego trybu życia, kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, wdrażanie działań profilaktycznych na rzecz ochrony zdrowia i życia. Szkolne Koło PCK prowadzi swoją działalność poprzez różnorodne formy pracy z uczniami, m.in.:
- zajęcia praktyczne dotyczące podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
- redagowanie broszury „Promocja zdrowego stylu życia”,
- prowadzenie kroniki koła,
- wykonywanie gazetek,
- wykonywanie albumów tematycznych,
- wspieranie akcji „Gorączka Złota”,
- udział w konkursach plastycznych.
Przez cały rok szkolny SK PCK prowadzi „Konkurs czystości” w klasach. Klasa, która zdobędzie I miejsce otrzymuje w czerwcu puchar przechodni. W kwietniu podczas obchodów Światowego Dnia Zdrowia w szkole odbywa się konkurs „Wszystko o zdrowiu”, który podsumowuje wiadomości i umiejętności uczniów dotyczące profilaktyki zdrowotnej, zasad prawidłowego żywienia, udzielania pierwszej pomocy.
..: do góry :
„NAKRĘĆ SIĘ NA POMAGANIE”


    Szkolne Koło PCK działające przy ZSS w Krośnie Odrzańskim przystępuje do kolejnej akcji, w której duże znaczenie odgrywają plastikowe nakrętki. Celem akcji „Nakręć się na pomaganie” jest zbieranie plastikowych nakrętek dla chorego chłopca. Tym razem będziemy zbierali nakrętki dla Karola, który mieszka w Świebodzinie. Pieniądze ze sprzedaży nakrętek rodzice przeznaczą na rehabilitację syna, który choruje na dziecięce porażenie mózgowe.
    Rodziców, uczniów, pracowników szkoły oraz inne osoby prosimy o przyłączenie się do zbiórki „korków” i wsparcie tak szlachetnej akcji.
    Wiemy, że na pewno możemy liczyć na Państwa pomoc i współpracę, co doskonale zostało udowodnione podczas naszej poprzedniej akcji „Korki dla Nikolki”, za którą serdecznie – Dziękujemy!!
    Szkolne Koło PCK


zary

..: do góry :„Uśmiechnij się z PCK”    Szkolne Koło PCK przyłączyło się do akcji „Uśmiechnij się z PCK”. Członkowie Koła PCK 21 marca 2013 r. rozdawali mieszkańcom Krosna Odrzańskiego kolorowe kwiaty życząc im miłego dnia z okazji nadejścia kalendarzowej wiosny. Pomimo tego, że pogoda w tym dniu nie przypominała wiosennej aury, mieszkańcy naszego miasta byli mile zaskoczeni i uśmiechali się do nas.
    Kwiatami zostali także obdarowani uczniowie, nauczyciele i pracownicy naszej szkoły. Wszyscy w tym dniu marzyliśmy o słońcu, a za oknem królowała Zima…
Tekst i zdjęcia: Jolanta Świtacz


szkola

..: do góry :Konkursy „Wszystko o zdrowiu”:


-Konkurs 2013/2014 z dn. 29.10.2013 r.

Informacja o konkursie


-Konkurs 2011/2012 z dn. 23.05.2012 r.

Informacja o konkursie


-Konkurs 2010/2011 z dn. 31.05.2011 r.

Informacja o konkursie


-Konkurs 2009/2010 z dn. 21.05.2010 r.

Informacja o konkursie


-Konkurs 2008/2009 z dn. 30.04.2009 r.

Informacja o konkursie

..: do góry :

Informacja o zbiórce nakrętek dla Nikoli


Nikola

Nikola
..: do góry :..: do góry :