Pielęgniarka Teresa Jasiulewicz 

nr umowy : 0401/0017
Godziny pracy : 
wtorek 8 - 14
piątek 8 - 13:30Plan Pracy w Roku Szkolnym 2015/2016
1. Przeglądy czystości.
2. Badania przesiewowe.
3. Pogadanki o zdrowym odżywianiu.
4. Skutki uboczne palenia papierosów dla zdrowia.
5. Higiena jamy ustnej – fluoryzacja.
6.Bezpieczne zabawy w szkole i w domu.
7. Udział w projektach szkolnych.
8. Udział w radach pedagogicznych i zebraniach z rodzicami.
9. Czyste ręce, a choroby zakaźne szkodliwe dla naszego zdrowia.