„NARKOTYKI- TO NIE DLA MNIE”


    W naszej szkole realizowany był projekt skierowany dla uczniów klas starszych „Narkotyki – to nie dla mnie” współfinansowany ze środków pochodzących z Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
    W ramach projektu 25 listopada 2013 r., uczniowie wzięli udział w zajęciach warsztatowych, mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków. Zajęcia te poprowadził p. Marek Szczęsny- psychoterapeuta z Ośrodka Terapii Integralnej w Zielonej Górze.
    Kolejnym etapem projektu był udział w spektaklu profilaktycznym „Niebezpieczna gra”, który odbył się 11 grudnia. Spektakl ten, pokazywał problem rozprowadzania narkotyków w szkole i uzyskiwania z tego tytułu korzyści finansowych. Przedstawił zagrożenia dla organizmu ludzkiego związane z długotrwałym stosowaniem środków odurzających, jak i groźne stany kliniczne mogące powstać w wyniku pierwszego kontaktu. Spektakl promował postawę asertywnego odmawiania i uczył świadomości ryzyka, jakie niosą ze sobą narkotyki.
    Podsumowaniem wiedzy dot. szkodliwości działania używek na organizm człowieka był konkurs wiedzy o używkach „Stop uzależnieniom” przeprowadzony w naszej szkole 16 grudnia. W konkursie tym udział wzięli uczniowie z klas IV-VI SP, I-III Gimnazjum, II Gimnazjum Zet, II-III Gimnazjum Zet oraz I-III PdP.
    Uczniowie zmagali się w wielu konkurencjach. Na początek każda drużyna odpowiadała na pytania za 2 lub 3 punkty. Następnie uczniowie musieli ułożyć hasła z rozsypanki wyrazowej, rozwiązać krzyżówkę, ułożyć puzzle i wykonać plakat.
    Rywalizacja była zacięta. Jury miało trudne zadanie, aby wyłonić zwycięzców. Ostatecznie zwyciężyli przedstawiciele klasy II Gimnazjum Zet- Ewelina Nowak i Mariusz Kaczmarek. Kolejne miejsca zajęli: Grzegorz Depta i Dawid Kubicki, Ewa Matulewicz i Mateusz Wroniewicz, Michał Grabowski i Karol Klukowski, Patrycja Osuch i Angelika Bołtuć.
    W komisji sędziowskiej zasiadły p. Iwona Gaudyn- dyrektor ZSS, p. Teresa Jasiulewicz- pielęgniarka szkolna oraz p. Mariola Gawłowska- przedstawicielka Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Krośnie Odrz.
    Koordynatorem projektu była p. Marzena Debert.


szkola szkola

..: do góry :