"BYŁEM CHŁOPCEM, STAJĘ SIĘ MĘŻCZYZNĄ"


    Od lutego do czerwca 2013 r. realizowaliśmy w naszej szkole projekt „Byłem chłopcem, staję się mężczyzną”- organizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla chłopców, z uwzględnieniem profilaktyki.
    Pomysłodawcą i koordynatorem projektu był pedagog szkolny- p. Marzena Debert. Środki na realizację zadania pochodziły z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Główne cele zadania:
a.i.1. edukacja seksualna,
a.i.2. zaspokojenie potrzeby sukcesu, przynależności,
a.i.3. poszerzenie wiedzy uczniów na temat zdrowego stylu życia,
4. ukazanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,
5. rozwijanie zainteresowań uczniów,
6. wspomaganie rozwoju psychospołecznego uczniów,
7. kształtowanie umiejętności zachowania się w sposób społecznie akceptowany,
8. poprawa ogólnej sprawności fizycznej,
9. zwiększenie zakresu ruchomości w stawach,
10. wyrobienie systematyczności udziału w zajęciach.
    W ramach programu uczniowie wzięli udział w spotkaniach z pielęgniarką szkolną na których dokonano pomiaru wzrostu, wagi, poziomu cukru we krwi. Uczniowie zostali także zapoznani z higieną układu nerwowego, higieną ciała w okresie dojrzewania i ze sposobami zdrowego odżywiania.
    20.05.2013 r. odbyły się zajęcia warsztatowe, których tematem było aktywne spędzanie czasu wolnego, wpływ ćwiczeń fizycznych na organizm ludzki. Uczniowie chętnie dzielili się swoją wiedzą, oraz opowiadali o swoich ulubionych formach rekreacji ruchowej, którą wykonują w życiu codziennym. Podczas prezentacji poruszany był także temat sportu. Chłopcy doskonale wiedzieli jak ważny jest sport w życiu każdego człowieka, ile wymiernych wartości ze sobą niesie. Spotkanie przebywało w miłej atmosferze. Uczestnicy opuszczali klasę z wielkim uśmiechem, dokładnie takim jaki widnieje na twarzach słynnych mistrzów sportu po kolejnej wygranej. Zajęcia przeprowadził Pan Tomasz Przybylski.
    Uczniowie naszej szkole wzięli także udział w wycieczce do Straży Miejskiej i Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrz. Celem wycieczki było m.in. zapoznanie się z charakterem pracy, zadaniami i obowiązkami Straży Miejskiej i funkcjonariuszy Policji, możliwość zapoznania się z urządzeniami przez nich obsługiwanymi. Chłopcy zostali także zapoznani z procedurami związanymi z zatrzymywaniem osób popełniających przestępstwo.
    Kolejną instytucją do której się udaliśmy była Państwowa Straż Pożarna w Krośnie Odrz. Uczniowie zapoznali się z wyposażeniem hali oraz sprzętem, z pracą i obowiązkami Straży Pożarnej. Mieli także możliwość obejrzenia wozów strażackich.
    14 maja uczniowie klas IV-VI oraz I-III gimnazjum udali się do Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Krośnie Odrzańskim. Celem wizyty było uświadomienie uczniom, jakie choroby przenoszone są drogą płciową, jak się ustrzec zakażeń, jakie są objawy chorób, a także gdzie szukać pomocy w przypadku ich wystąpienia. Uczniowie brali także udział w cyklicznych zajęciach z pedagogiem szkolnym, psychologiem i nauczycielem WDŻ. Na zajęciach poruszano następującą tematykę: co to jest seks?, czym jest małżeństwo?, co znaczy być ojcem?.
    W ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych uczniowie uczestniczyli w zajęciach w Ośrodku Sportu i Rekreacji (squash, kręgle, piłkarzyki, bilard).
Marzena Debert

szkola szkola szkola szkola szkola szkola szkola