Od 22 lutego do 15 czerwca 2016 r. w naszej szkole będzie realizowany program "Kółko profilaktyczne"- forma zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Krośnie Odrz.
    Projekt jest realizowany przy wsparciu z budżetu Gminy Krosno Odrzańskie. Kwota dofinansowania to 2240,00 zł. Koordynatorem i realizatorem projektu jest pedagog szkolny- p. Marzena Debert. Podczas realizacji zadań nawiązano współpracę ze szkolną pielęgniarką- p. Teresą Jasiulewicz oraz nauczycielem wychowania fizycznego -p. Tomaszem Przybylskim.
    Myślą przewodnią działalności Koła Profilaktycznego jest promocja zdrowia wśród uczniów na poziomie indywidualnym, jak i zbiorowym. Promocja ta to nie tylko podniesie świadomości zdrowotnej uczniów, krzewienie zdrowego stylu życia i tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu, ale aktywizacja środowiska szkolnego w celu osiągnięcia trwałych zmian zachowań, rozpowszechnienie zachowań prozdrowotnych oraz wprowadzanie zmian w najbliższym środowisku, które zmniejszyłyby lub eliminowałyby społeczne i środowiskowe przyczyny zagrożeń.
    Program ukierunkowany jest na pracę w następujących obszarach:
1. Bezpieczeństwo.
2. Profilaktyka uzależnień.
3. Profilaktyka zdrowotna.
4. Niepowodzenia szkolne.
5. Przeciwdziałanie przemocy.
    Oprócz zajęć warsztatowych, uczniowie biorą czynny udział w zajęciach tanecznych prowadzonych przez instruktora "Krainy tańca".
    10 marca 2016 r., w ramach zajęć dotyczących bezpieczeństwa uczniowie wzięli udział w spotkaniu z funkcjonariuszami Policji. Były to praktyczne zajęcia, w których mogli dowiedzieć się jak prawidłowo przechodzić przez przejście dla pieszych kiedy nie ma sygnalizatora, po której stronie jezdni porusza się pieszy, rowerzysta. Uczniowie zostali także zapoznani z podstawowymi znakami drogowymi.
    W ramach koła profilaktycznego uczniowie wezmą również udział w zajęciach sportowych na kręgielni.
Marzena Debert

szkola szkola szkola