PROJEKT: "ETNOGRAF ODKRYWCA"


szkola szkola szkola

    22 maja Stowarzyszenie „Wzgórze nadziei” zrealizowało projekt pod nazwą „Etnograf odkrywca”. Wycieczka do Muzeum Etnograficznego w Ochli została sfinansowana ze środków Starostwa Powiatowego w ramach ofert na realizację zadań publicznych.
    Uczniowie wraz z opiekunami zapoznali się z malowniczo położonymi obiektami architektury wiejskiej. Podziwiali wnętrza budynków wyposażone w dawne meble, oglądali stroje ludowe. Oglądali również zabudowania gospodarcze oraz sprzęt rolniczym. Wiele emocji dostarczyła dawna salka szkolna oraz zabytkowy gołębnik. Uczestnicy mieli również okazję zapoznać się z miejscem i narzędziami pracy kowala, krawcowej, nauczycielki.
    Uczestnicy wycieczki z wielkim zainteresowaniem i zachwytem uczestniczyli w poznawaniu ciekawostek muzeum oraz z uwagą wysłuchiwali opowiadań pani przewodniczki.
    Tekst i zdjęcia: Magdalena Rycyk