PROJEKT: "SKOK PO ZDROWIE"


szkola: DZIEŃ GIER I ZABAW SPORTOWYCH :
: DOGOTERAPIA :
: FITNESS NA ŚWIEŻYM POWIETRZU :
: PIERWSZA POMOC - WARSZTATY :
: PIERWSZA POMOC - WARSZTATY II :
: Wyniki Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Warzywa i owoce na sportowo” :
: NASZE JESIENNE ZADANIA :
: MIĘDZYSZKOLNY KONKURS „WSZYSTKO O ZDROWIU” :
: ZAKOŃCZENIE PROJEKTU „SKOK PO ZDROWIE” :


DZIEŃ GIER I ZABAW SPORTOWYCH


szkola


    „Ruch to zdrowie” wiedzą o tym dorośli a dzieci…. trzeba tego nauczyć. W ramach projektu „Skok po zdrowie” 2. czerwca zorganizowany został dzień gier i zabaw sportowych na terenie Klubu 5 batalionu saperów w Krośnie Odrzańskim. Te zajęcia nauczyły dzieci nie tylko nowych zabaw, które można wykorzystać w czasie zbliżających się „wielkimi krokami wakacji”, ale spełniły również cele rewalidacyjne i wychowawcze. Wszyscy uczestnicy projektu musieli wykazać się zręcznością, szybkością a poza tym uwagą, cierpliwością i przestrzeganiem zasady „Fair play”. Dzieci bawiły się znakomicie, nie było przegranych, każde dziecko zostało nagrodzone. W przeprowadzeniu imprezy członkom Stowarzyszenia „Wzgórze nadziei” pomogli wolontariusze Środowiskowego Hufca Pracy w Krośnie Odrzańskim. Młodzi ludzie nawiązali ze swoimi podopiecznymi ciepłe relacje. Za wzorową postawę wolontariusza bardzo im dziękujemy.
..: do góry :DOGOTERAPIA
PROGRAM „MÓJ PRZYJACIEL PIES”
http://www.karpeteam.eu/content/pokaz-w-krosnie


szkola szkola


    Czy można połączyć przyjemne z pożytecznym? Nawet trzeba. Tak udało się zorganizować „dogoterapię”. Dzięki projektowi „Skok po zdrowie” do naszej szkoły zastały zaproszone dwa piękne czworonogi: Kiara ze szkoły dla psów „KarPeTeam” w Zielonej Górze i Milka aż z Bieszczad. Psy przyjechały ze swoimi trenerkami, aby nauczyć dzieci, jak należy zachowywać się wobec obcego i swojego psa aby i pies był zadowolony, i dzieci czuły się w jego obecności bezpiecznie. Spotkanie okazało się bardzo udane i dla dzieci, i dla Kiary, i Milki. Niektóre dzieci ośmieliły się pogłaskać psa, inne dały radę wydawać psu komendy, a potem nagrodzić psa smakołykiem. Psy pokazując swoje umiejętności w pokonywaniu toru przeszkód, były bardzo zadowolone i radosne. Niektórzy uczniowie próbowali pokonać ten sam tor przeszkód, co Kiara. Wcale nie było to takie łatwe. Dzielne czworonogi otrzymały od dzieci na koniec spotkania duże brawa. Żegnając się z Kiarą i Milką dzieci zapraszały je na kolejne takie spotkanie.
..: do góry :FITNESS NA ŚWIEŻYM POWIETRZU


szkola szkola


   
W Parku Tysiąclecia można spędzić aktywnie czas. Dzięki zamontowanym urządzeniom mogliśmy wykonywać różnego rodzaju ćwiczenia, oczywiście zgodnie z zamieszczonymi instrukcjami korzystania z nich.
Nie ma jak to ruch na świeżym powietrzu ……
..: do góry :PIERWSZA POMOC - WARSZTATY


szkola szkola


   
Uczestnicy projektu uczestniczyli w warsztatach pod hasłem „Jestem ratownikiem”. Pod czujnym okiem Pani pielęgniarki uczyli się bandażowania dłoni. Wszyscy wykazali wielkie zaangażowanie w wykonaniu zadania. Teraz już wiemy, do kogo zwrócić się o pomoc.
..: do góry :PIERWSZA POMOC - WARSZTATY II


szkola szkola


    Kolejne warsztaty pod hasłem „Jestem ratownikiem” dotyczyły udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnicy projektu uczyli się jak należy postępować w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Nabywali umiejętności udzielania pierwszej pomocy – ułożenia poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, wykonania resuscytacji.
..: do góry :Wyniki
Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego
„Warzywa i owoce na sportowo”


szkola


   
9 czerwca 2014r. obradowała Komisja Konkursowa pod przewodnictwem p. Jerzego Szymczaka – społecznego opiekuna zabytków, przewodnika, artysty plastyka, pracownika CAK „Zamek” w Krośnie Odrzańskim.

Jury wyłoniło następujących laureatów konkursu:
I. miejsce – Robert Kozłowski- ZSS Żary
II. miejsce – Grzegorz Depta- ZSS Krosno Odrzańskie
III. miejsce – Grzegorz Staszczyk- ZSS Żary

Wyróżnienia:
1. Justyna Kominek- ZSS Żary
2. Patryk Sierakowski- SOSW Gubin
3. Patryk Borys- SOSW Gubin
4. Aleksandra Szymańska- SOSW Gubin

      Nadesłane prace zostały ocenione zgodnie z Regulaminem Konkursu. Komisja dokonała oceny prac pod względem oryginalności, estetyki wykonania oraz walorów artystycznych. Wszystkie prace nadesłane na konkurs zostaną wyeksponowane podczas Międzyszkolnego Konkursu Szkół Specjalnych „Wszystko o zdrowiu” w październiku 2014r.
    Nagrody dla laureatów konkursu zostały zakupione w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie „Wzgórze nadziei” zadania z Projektu „Skok po zdrowie”. Stowarzyszenie otrzymało dotację na realizację wymienionego projektu ze Starostwa Powiatowego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.
    Koordynator projektu: Monika Bilczak, Jolanta Świtacz
..: do góry :NASZE JESIENNE ZADANIA


szkola szkola


    W ramach realizowanego Projektu „Skok po zdrowie” jesienią zrealizowano następujące działania:
1. „Porady dotyczące higieny intymnej” – warsztaty prowadzone przez pielęgniarkę szkolną. Zajęcia były prowadzone w dwóch grupach - dla dziewcząt i chłopców.
2. „Profilaktyka raka piersi” – warsztaty dla uczestniczek projektu prowadzone przez Panią Mariolę Gawłowską - Pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krośnie Odrzańskim. Tematyka warsztatów obejmowała ćwiczenia badania piersi na manekinie samokontroli piersi oraz pogadankę na temat konieczności regularnych badań profilaktycznych.
3. „Zabiegi pielęgnacyjne w okresie dojrzewania” – spotkanie z kosmetolog Panią Katarzyną Żychoniuk na temat pielęgnacji cery oraz ciała w okresie dojrzewania. Uczestnicy warsztatów mogli zapoznać się z domowymi sposobami dbania o cerę i ciało.
4. „Pierwsza pomoc” – ćwiczenia praktyczne w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkoła przystąpiła do wspólnego ustanowienia rekordu w resuscytacji krążeniowo – oddechowej ogłoszonego przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bicie rekordu odbyło się dnia 16 października 2014 roku z okazji „Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca".
..: do góry :MIĘDZYSZKOLNY KONKURS „WSZYSTKO O ZDROWIU”


szkola szkola


    Dnia 29 października 2014r. odbył się Międzyszkolny Konkurs Szkół Specjalnych „Wszystko o zdrowiu”. Celem konkursu było propagowanie wśród uczniów wiedzy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia. W tym roku w konkursie wzięły udział drużyny z Gubina, Żar, Żagania i Krosna Odrzańskiego. Konkurs odbył się w POW „Integracja”.
    Dwuosobowe drużyny zmierzyły się z różnorodnymi konkurencjami. Jednak najwięcej emocji wzbudziły zadania z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz prezentacja zestawu ćwiczeń z gimnastyki śródlekcyjnej. Zawodnicy wspaniale poradzili sobie z umiejętnościami praktycznymi oraz zadaniami sprawdzającymi ich wiedzę z zakresu zdrowego stylu życia. Jury, w składzie p. Mariola Gawłowska i p. Bożena Świokło z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej”, wysoko oceniło umiejętności i wiadomości zawodników.
    Za udział w konkursie każda drużyna otrzymała prezent, dyplom oraz upominek - statuetkę „Kropelkę”. Podczas konkursu były prezentowane prace plastyczne pod hasłem „Owoce i warzywa na sportowo”.
..: do góry :ZAKOŃCZENIE PROJEKTU „SKOK PO ZDROWIE”


szkola


    W listopadzie odbyło się podsumowanie realizowanego zadania publicznego „Skok po zdrowie”. Uczestnicy projektu w miłej atmosferze przypomnieli wszystkie realizowane zadania, oglądali zdjęcia z wykonanych działań. Na koniec każdy z nich otrzymał pamiątkowy dyplom, płytkę ze zdjęciami oraz słodką niespodziankę.
..: do góry :