Program „Klub Bezpiecznego Puchatka” to największy w Polsce program o tematyce bezpieczeństwa skierowany do I klas szkół podstawowych w całej Polsce. Organizowany jest przez markę Puchatek, we współpracy z Wydziałem ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki Biura Prewencji Komendy Głównej Policji oraz Wydziałem ds. Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
    Celem akcji jest:
- edukacja uczniów w zakresie bezpieczeństwa: uświadomienie istniejących zagrożeń w domu, w sieci, w szkole, w ruchu ulicznym;
- poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole;
- zaznajomienie dzieci z postępowaniem w sytuacji wypadku i poprawnego powiadamiania określonych służb,
- utrwalanie znajomości numerów alarmowych i poprawnego korzystania z nich.
    W naszej szkole program realizują uczniowie kl. I-III i I-III ZET pod opieką wychowawczyni, pani Agnieszki Łęckiej. W ramach programu dzieci otrzymały nieodpłatnie kolorowe książeczki, w których wykonują ćwiczenia o tematyce bezpieczeństwa. Uczniowie dostali także inne materiały edukacyjne, w tym plany lekcji i nalepki z numerami alarmowymi.
    Podczas zajęć dzieci korzystały z informacji i gier edukacyjnych dostępnych na stronie internetowej programu pod adresem www.bezpiecznypuchatek.pl. Uczniowie wspólnie obejrzeli filmy o charakterze profilaktycznym, które pozwoliły im lepiej przyswoić omawiane treści.
    Otrzymaliśmy także CERTYFIKAT potwierdzający zaszczytny tytuł przynależności do „Klubu Bezpiecznego Puchatka”.
    Nasza grupa wzięła także udział w ogólnopolskim internetowym teście bezpieczeństwa, gdzie uczniowie mogli wykazać się swoją wiedzą. Okazało się, że troska o bezpieczeństwo jest mocną stroną naszych najmłodszych wychowanków, ponieważ na wszystkie pytania odpowiedzieli poprawnie, uzyskując maksymalną liczbę- 15 punktów.
    Gratulujemy i życzymy wszystkim samych bezpiecznych i miłych chwil!
    Tekst i zdjęcia: A.Łęcka
szkola