Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016

1. Renata Gawrońska (kl. IV-VI zet) – przewodnicząca
2. Ewa Ważna (kl. I-III PdP) – zastępca
3. Marzena Kancelarczyk-Mueller (kl. III g. zet) – sekretarz

członkowie:
1. Joanna Klukowska (kl. I-III g.)
2. Ewa Grabowska (kl. IV-VI)
3. Grażyna Rentel (kl. I-III SP)
4. Paulina Błaszczyk (kl. I-III zet, N. Jarowicz)