W roku szkolnym 2013/2014 był realizowany program profilaktyczny ,,Znajdź właściwe rozwiązanie’’, który znajduje się pod patronatem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W ramach zajęć warsztatowych były realizowane główne cele i założenia programu:
    - rozpoznanie emocji przeżywanych w sytuacjach trudnych
    - uświadomienie mechanizmów konfliktu
    - rozwijanie umiejętności radzenia sobie z problemem .

Program składał się z czterech tematów, w ramach którego poruszana była następująca tematyka”:
    1. Nasze odczucia w sytuacji trudnej
    2. Jakie sytuacje są trudne?
    3. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami.
    4. Skutki nieradzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

Realizatorem programu jest psycholog mgr Alicja Mokras, która wykorzystując metody aktywizujące zapoznawała uczniów z uczuciami i sytuacjami trudnymi, które mogą pojawić się w ich codziennym życiu.

W kontekście tych sytuacji były przekazywane uczniom informacje w jaki sposób radzić sobie z trudnymi sytuacjami, a także jakie mogą być skutki biernej postawy wobec sytuacji trudnej.

Forma zajęć uwzględniała potrzeby i predyspozycje uczniów i skierowana była dla uczniów gimnazjum naszej szkoły.