Akcje, w których uczestniczy SAMORZĄD UCZNIOWSKI w 2016/2017r.

"GÓRA GROSZA"

Akcja "Góra Grosza" zostanie przeprowadzona w naszej szkole w dniach 28 listopada - 9 grudnia 2016 roku. W tym okresie będą zbierane monety, które następnie zostaną przekazane na rzecz domów dziecka i rodzinnych domów dziecka, pogotowia rodzinnego oraz zawodowych rodzin zastępczych. Oddając chociażby 1 grosz jesteśmy w stanie razem spełnić marzenia dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.


"ZBIÓRKA MAKULATURY"

Zbiórka makulatury prowadzona jest w naszej szkole już od kilu lat. Nadrzędnym celem akcji jest wyrobienie nawyku segregacji odpadów oraz podniesienia świadomości ekologicznej uczniów. Dzięki zbiórce makulatury młodzież wdrażana jest do działań na rzecz ochrony środowiska. Pamiętajmy, że każde zebrane 60 kg ratuje przed ścięciem jedno drzewo. Pieniądze zdobyte podczas akcji przekazywane są na konto Rady Rodziców.

Opiekun Samorządu Uczniowskiegoszkola szkola
WYBORY DO WŁADZ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO-29.09.2016 r.

29 września 2016 r. przeprowadziliśmy w naszej szkole wybory do Władz Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017. W tym roku szkolnym uczniowie mieli możliwość oddania głosów na 11 kandydatów, których zadaniem było przygotowanie plakatów wyborczych.

Wyniki wyborów przedstawiają się następująco:
1. Michał Grabowski - 15 głosów,
2. Ewelina Nowak- 11 głosów,
3. Daniel Trawiński- 8 głosów,
4. Mariusz Kaczmarek- 8 głosów,
5. Joanna Grycan- 7 głosów,
6. Dominik Grabowski- 6 głosów.

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego została pani Ewelina Michalska, natomiast funkcję Rzecznika Praw Ucznia będzie piastowała pani Agata Czechowska.

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

Marzena Debert

szkola
Działalność Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły. Uczniowie w demokratycznych wyborach wybierają swoich przedstawicieli. Członkowie Rady Samorządu z pomocą opiekuna tworzą program pracy na dany rok szkolny. Samorząd Uczniowski jest organizacją działającą na rzecz uczniów i zarządzaną przez uczniów. To oni decydują, jakimi sprawami Samorząd będzie się zajmował. Każdy uczeń ma szansę na przedstawienie swoich pomysłów oraz ma prawo wpływać na to, co się dzieje w szkole. Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły.ROK SZKOLNY 2015/2016

AKCJA "GÓRA GROSZA"

    Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły przystąpili do akcji "Góra grosza". W tym roku szkolnym udało nam się zebrać kwotę 187,90 zł. Najwięcej groszy zebrała klasa p. Magdaleny Rycyk. Gratulujemy !!!
    Nad prawidłowym przebiegiem zbiórki czuwał Zarząd Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem p. Marzeną Debert.

szkolaWYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO-24.09.2015 r.

    24 września 2015 r. przeprowadziliśmy w naszej szkole wybory do Władz Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2015/2016. W tym roku szkolnym uczniowie mieli możliwość oddania głosów na 15 kandydatów, których zadaniem było przygotowanie plakatów wyborczych.
    Wyniki wyborów przedstawiają się następująco:    
    Przewodniczący: Michał Grabowski
    Z-ca przewodniczącego: Dominik Grabowski    
    Skarbnik: Ewelina Nowak    
    Członkowie: Magdalena Bołtuć, Mariusz Kaczmarek, Dominik Rudnicki
    Podczas wyborów do Władz SU społeczność szkolna wybrała opiekuna SU, którym została Pani Marzena Debert oraz Rzecznika Praw Ucznia, Pana Tomasza Przybylskiego.

szkola szkola szkola

ROK SZKOLNY 2014/2015

NAJPIĘKNIEJSZA DEKORACJA BOŻONARODZENIOWA

    Samorząd Uczniowski ogłosił międzyklasowy konkurs na najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową drzwi. Do konkursu przystąpiło 7 zespołów klasowych.
    Uczniowie wraz z wychowawcami przygotowali piękne ozdoby, które zawisnęły na drzwiach gabinetów, wprowadzając świąteczny klimat w naszej szkole.
    Komisja sędziowska składająca się z p. dyrektor Iwony Gaudyn, p. psycholog Alicji Mokras oraz przewodniczących klas dokonała oceny. Przyznano 3 nagrody rzeczowe, które ufundowała Rada Rodziców naszej szkoły.
    Zwycięzcami zostały następujące klasy: IV-V zet, V-VI SP oraz I-III Pdp.
    Gratulujemy!

Marzena Debert

szkola szkola    24 września przeprowadziliśmy w naszej szkole wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2014/2015. Zgodnie z obowiązującym regulaminem Szkolna Komisja Wyborcza przyjęła zgłoszenia od kandydatów, ogłosiła zasady przeprowadzenia kampanii wyborczej oraz przeprowadziła wybory.
    W tym roku szkolnym wszyscy uczniowie mieli możliwość oddania głosów na 9 kandydatów, których głównym zadaniem było przygotowanie plakatów wyborczych.
    Wyniki wyborów przedstawiają się następująco:
    Przewodniczący: Michał Grabowski
    Z-ca przewodniczącego: Sandra Baturo
    Skarbnik: Natalia Nienart
    Członkowie: Ewelina Nowak
    Daniel Trawiński
    Patrycja Osuch
    Podczas wyborów do Władz SU społeczność szkolna wybrała opiekuna SU, którym została Pani Marzena Debert oraz Rzecznika Praw Ucznia, Pana Tomasza Przybylskiego.

samorzad samorzadROK SZKOLNY 2013/2014
    W naszej szkole 23 września 2013 r. pod opieką pani Marzeny Debert odbyły się wybory do Władz Samorządu Uczniowskiego na rok 2013/2014. Wszyscy kandydaci musieli przygotować plakaty wyborcze, które ozdobiły hol szkoły.
    W tym roku szkolnym do wyborów zgłosiło się aż 17 kandydatów. Spośród nich aż ośmioro otrzymało największą liczbę głosów.
    A oto wyniki głosowania:
Przewodniczący- Michał Grabowski,
Z-ca przewodniczącego- Marzena Grzelak,
Członkowie: Ewelina Nowak,
Patrycja Osuch,
Daniel Trawiński,
Sandra Baturo,
Natalia Nienart,
Arkadiusz Drzewiecki.

    Opiekunem Samorządu po raz kolejny została pani Marzena Debert, natomiast funkcję Rzecznika Praw Ucznia nadal będzie piastował pan Tomasz Przybylski.

samorzad samorzadROK SZKOLNY 2012/2013
  W obecnym roku szkolnym przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego zostali:
przewodnicząca: Monika Kolasińska;
zastępca: Ewelina Nowak;
członkowie: Marzena Grzelak, Ewa Matulewicz, Natalia Nienart, Grzegorz Depta, Dawid Maj. Opiekunem Samorządu została pani Magdalena Rycyk.
Od 21 grudnia opiekunem Samorządu jest pani Marzena Debert.

- udział w apelach szkolnych,
- udział w akcjach: „Sprzątanie Świata”, „Korki dla Nikolki”, „Góra grosza”,
- porządkowanie nagrobków na cmentarzu komunalnym przed Świętem Zmarłych,
- przygotowanie upominków dla pracowników szkoły z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej,
- pomoc w przygotowaniu szkolnej dyskoteki andrzejkowej,
- pomoc w przygotowywaniu ozdób na szkolny kiermasz bożonarodzeniowy,
- wykonanie kartek z życzeniami świątecznymi dla nauczycieli i pracowników szkoły,
- zorganizowanie szkolnej wystawy pod hasłem: „Moja wymarzona choinka”,
- przygotowanie ozdób z masy solnej na akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.