PROJEKT „Lubuski Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych”


   8 listopada 2017 roku, odbył się Lubuski Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych. Miejscem zmagań była hala sportowo-widowiskowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim. Organizatorami imprezy byli:

- Olimpiady Specjalne Polska- Oddział Lubuski,
- Zespół Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim,
- Stowarzyszenie „Wzgórze nadziei”.

   Turniej odbył się dzięki wsparciu merytorycznemu oraz technicznemu Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim.

   Lubuski Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych odbył się pod patronatem Starosty Krośnieńskiego Mirosława Glaz.

W rozgrywkach wzięło udział 17 drużyn reprezentujących placówki szkolnictwa specjalnego z terenu województwa lubuskiego ( 21 zawodniczek i 65 zawodników). Tenisiści zostali podzieleni na 19 grup sprawnościowych, w których pojedynki odbywały się systemem „każdy z każdym”, w ten sposób wyłonieni zostali zwycięzcy poszczególnych grup. Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwała obsada sędziowska, na czele z sędziami głównymi panią Angeliką Przybylską i panem Bogusławem Zarazą.

Lubuski Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych dostarczył wielu niezapomnianych wrażeń. Rozgrywki stały na wysokim poziomie a sportowcy rywalizowali w myśl zasady fair-play.

tekst: Tomasz Przybylski
zdjęcia: Tomasz Browarczyk
kolaże: Marzena Debert

szkola szkola szkola szkola


..: do góry :