Zarząd Stowarzyszenia „Wzgórze nadziei”

Prezes - Jolanta Świtacz
Wiceprezes - Iwona Gaudyn
Wiceprezes - Artur Baturo
Sekretarz - Małgorzata Pupejko
Skarbnik - Marzena Debert